ספר המצוות לאו שו


מצות לאו שו - לא לקחת אם על הבנים

הזהירנו שלא ניקח קן ציפור בעת הצידה, האם והבנים, והוא אמרו "לא תקח האם על הבנים(דברים כב, ו).

וזה הלאו ניתק לעשה והוא "שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך" (שם, ז). וכל זמן שלא יהיה אפשר לשלח ולקיים עשה שבה, כגון שמתה האם קודם שישלחנה – לוקה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בסוף חולין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo306