ספר המצוות לאו שח

<< · ספר המצוות · לאו · שח · >>

המצוה לא לתלוש סימני צרעת


הזהירנו מלקוץ סימני צרעת או לכוותה עד שישתנו מראיה. והוא אמרו השמר בנגע הצרעת.

ולשון ספרי השמר בלא תעשה. ולשון המשנה התולש סימני טומאה והכוה את המחיה עובר בלא תעשה.

והוא לוקה כמו שבארנו.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo308