ספר המצוות לאו שז

<< · ספר המצוות · לאו · שז · >>

המצוה לא לגלח שיער הנתק


הזהיר מלגלח שער הנתק. והוא אמרו ואת הנתק לא יגלח.

ולשון ספרא מנין לתולש סימני טומאה שעובר בלא תעשה תלמוד לומר ואת הנתק לא יגלח.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo307