מצוה:לא לגלות ערוות בת הבן


לא לגלות ערוות בת הבן

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

עֶרְוַת בַּת בִּנְךָ אוֹ בַת בִּתְּךָ לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָן כִּי עֶרְוָתְךָ הֵנָּה. (ויקרא יח, י)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות איסורי ביאה, פרק א
ספר המצוות לרמב"ם: לאו שלד    ספר החינוך: מצוה קצג    ספר מצוות גדול: לאו צח

באחרונים
שולחן ערוך: טור אבן העזר, סימן טו