ספר המצוות לאו שלד


מצות לאו שלד - לא לגלות ערוות בת הבן

הזהירנו מגלות ערוות בת הבן, והוא אמרו "ערות בת בנך [...] לא תגלה(ויקרא יח, י).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo334