ספר המצוות לאו שלה


מצות לאו שלה - לא לגלות ערוות בת הבת

הזהירנו מגלות ערוות בת הבת, והוא אמרו "ערות בת בתך לא תגלה ערותה וגו'(ויקרא יח, י).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo335