מצוה:לא לגלות ערוות אחות האם


לא לגלות ערוות אחות האם

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

עֶרְוַת אֲחוֹת אִמְּךָ לֹא תְגַלֵּה כִּי שְׁאֵר אִמְּךָ הִוא. (ויקרא יח, יג)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות איסורי ביאה, פרק ב
ספר המצוות לרמב"ם: לאו שמא    ספר החינוך: מצוה קצח    ספר מצוות גדול: לאו קז

באחרונים
שולחן ערוך: טור אבן העזר, סימן טו