ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/קצח


מצוה קצח - לא לגלות ערוות אחות האם

שלא לבוא על אחות אם, שנאמר "ערות אחות אמך לא תגלה וגו'(ויקרא יח, יג).

כל ענינה כמו אחות אב (מצוה קצז).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: tryg/mcwa/198