סמ"ג לאו קז

<< · סמ"ג · לאו · קז · >>


מצות לאו קז - לא לגלות ערוות אחות האם

אחות אם מניין? שנאמר "ערות אחות אמך לא תגלה שאר אמך היא(ויקרא יח, יג).

ותניא (יבמות נד.): אין לי אלא אחות אביו מן האב ואחות האם מן האב, דמשפחת אב קרויה משפחה. אחות אביו מן האם, אחות אמו מן האם – מניין? תלמוד לומר בפרשת קדושים "ערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה" (שם כ, יט). שאין ת"ל להזהיר, שכבר הזהיר בפ' אחרי, אלא בא ללמוד דאפילו מן האם.

ועונשן בכרת האמור בפרשת אחרי מות בסוף כל העריות, "ונכרתו הנפשות העושות" (שם יח, כט).