ספר המצוות לאו שמ


מצות לאו שמ - לא לגלות ערוות אחות האב

הזהירנו מגלות ערות אחות האב, והוא אמרו יתברך "ערות אחות אביך לא תגלה(ויקרא יח, יב).

והעובר על לאו זה במזיד, חייב כרת. ובשוגג יביא חטאת קבועה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo340