פתיחת התפריט הראשי

מצוה:לא לאכול שרץ העוף (חרקים וכו')


לא לאכול שרץ העוף (חרקים וכו')
מצוה זו נוהגת בזמן הזה

וְכֹל שֶׁרֶץ הָעוֹף טָמֵא הוּא לָכֶם לֹא יֵאָכֵלוּ. (דברים יד, יט)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות מאכלות אסורות, פרק ב
ספר המצוות לרמב"ם: לאו קעה    ספר החינוך: מצוה תעא    ספר מצוות גדול: לאו קל