ספר המצוות לאו קעו

<< · ספר המצוות · לאו · קעו · >>

המצוה לא לאכול שרץ הארץ (זוחלים, עקרבים, חיפושיות וכו')


הזהירנו מלאכול שרץ הארץ כתולעים והחפושיות והדומה להם וזהו הנקרא שרץ הארץ. והוא אמרו וכל השרץ השורץ על הארץ וגו'.

ומי שאכל לוקה.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo176