ספר המצוות לאו קעה

<< · ספר המצוות · לאו · קעה · >>

המצוה לא לאכול שרץ העוף (חרקים וכו')


הזהירנו מלאכול שרץ העוף. והוא אמרו יתעלה במשנה תורה כל שרץ העוף וגו'.

ולשון ספרי כל שרץ העוף הוא מצות לא תעשה. ומי שאכל מהם לוקה.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo175