ספר המצוות לאו קעד


מצות לאו קעד - לא לאכול עוף טמא


הזהירנו מלאכול עוף טמא, והוא אמרו יתעלה במינים ההם "ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכל וגו'".

ומי שאכל מבשרם כזית לוקה. וכבר התבארו משפטי מצווה זו עם השתיים שלפניה בשלישי מחולין.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/lo174