פתיחת התפריט הראשי

<< · ספר המצוות · לאו · קעד · >>

המצוה לא לאכול עוף טמא


הזהירנו מלאכול עוף טמא. והוא אמרו יתעלה במינים ההם ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכל וגו'.

ומי שאכל מבשרם כזית לוקה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו עם השתים שלפניה בשלישי מחולין.

הערותעריכה

קישוריםעריכה