מצודות על תהלים קז כז

<< מצודות על תהלים • פרק קז
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לו • לז • לט • 


מצודת דוד

"יחוגו" - והמה נעים ונדים בתוך הספינה בעבור גודל תנועת הספינה עד שא"א לעמוד במקום עמדם וכדרך השכור

"וכל חכמתם" - אשר למדו והשכילו בהנהגת הספינה כל החכמה יהיה נשחת כי לא יועילו בחכמתם

מצודת ציון

"יחוגו" - ענין רקוד ותנועה חזקה כמו המון חוגג (לעיל מב)

"תתבלע" - ענין השחתה כמו בלע ה' ולא חמל (איכה ב')