מצודות על תהלים קז לו

מצודות על תהלים • פרק קז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לו • לז • לט • 


מצודת דוד

"ויכוננו" - והם יכוננו את המקום ההוא להיות עיר מושב לבל תחסר כל בה

"ויושב שם" - ובמקום ההוא מושיב אנשים שהיו רעבים עד הנה מבלי מצוא מקום להחיות נפשם