מצודות על תהלים קז לז

<< מצודות על תהלים • פרק קז
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לו • לז • לט • 


מצודת דוד

"פרי תבואה" - הכרמים יעשו פרי והשדות תבואה

"ויעשו" - השדות והכרמים