מצודות על תהלים קז ח

<< מצודות על תהלים • פרק קז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לו • לז • לט • 


מצודת דוד

"יודו" - האנשים ההם יודו לה' חסדו ויספרו נפלאותיו לבני אדם לפרסם הנס