מצודות על תהלים קז כט

מצודות על תהלים • פרק קז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לו • לז • לט • 


מצודת דוד

"יקם סערה לדממה" - ר"ל הסערה שהקים ישיבנה לדממה וגלי הים לא יהמו עוד

מצודת ציון

"לדממה" - ענין שתיקה כמו קול דממה (מלכים א יט)

"ויחשו" - ענין שתיקה כמו עת לחשות (קהלת ג')