מצודות על תהלים קז לד

<< מצודות על תהלים • פרק קז
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לב • לג • לד • לו • לז • לט • 


מצודת דוד

"מרעת" - ר"ל לא על חנם יעשה כזאת כ"א בעבור רעת יושביה וגמולם הוא משלם

"ארץ פרי" - ואז הארץ העושה פרי תהיה נהפך להיות עפרה מלוח בל יעשה פרי