מצודות על תהלים סה יב

<< מצודות על תהלים • פרק סה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"ומעגליך" - העננים יזלו גשמי ברכה

"עטרת" - תעטר את השנה שהשפעת בה טובתך כי תהיה מעוטרת בתבואה ופירות

מצודת ציון

"ומעגליך" - מלשון מעגל ודרך והם העננים שהם לצד השמים ונאמר וחוג שמים יתהלך (איוב כב)ולזה יקראו העננים מעגליו

"ירעפון" - ענין הזלה והטפה כמו יערוף כמטר לקחי (דברים ל"ב)

"דשן" - שומן