מצודות על תהלים סה ב

מצודות על תהלים • פרק סה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"ולך ישולם נדר" - כי תושיע להנודרים בעת צרה וישולם א"כ הנדר

"לך דומיה תהלה וגו'" - ר"ל אתה ה' השוכן בציון הדומיה נחשבת לך לתהלה כי אין להגביל את תהלתך ולכן אין להרבות בתוארים

מצודת ציון

"דומיה" - שתיקה