מצודות על תהלים סה ט

מצודות על תהלים • פרק סה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"מוצאי" - המאורות היוצאים להאיר בבוקר ובערב היציאה ההיא תעורר לב הבריות לרנן לך כאשר יראו שלא ישנו את תפקידם

"מאותותיך" - ע"י אותות הברקים והרעמים יפחדו ממך יושבי קצות הארץ