מצודות על תהלים סה ג

<< מצודות על תהלים • פרק סה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"שומע תפלה" - על כי אתה שומע תפלה לזה יבואו אליך כל בשר להתפלל לפניך

מצודת ציון

"עדיך" - אליך כמו תיגע עדיך (איוב ד)