מצודות על תהלים סה ז

<< מצודות על תהלים • פרק סה
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"מכין" - הוא מכין מטר רב לרוות ההרים ברב כחו כי הוא נאזר וחגור בגבורה