מצודות על תהלים סה יא

<< מצודות על תהלים • פרק סה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"ברביבים" - ע"י הרביבים תמוגג ותרטיב את האדמה ובזה תברך צמחה

"תלמיה רוה" - במה שתשביע תלמי השדה יהיה נחת לגדודיה הם הבריות המתהלכים בארץ

מצודת ציון

"תלמיה" - ערוגות כמו על תלמי שדי (הושע ו)

"רוה" - ענין שביעה

"ברביבים" - הוא המטר הדק כמו וכרביבים עלי עשב (דברים ל"ב)

"תמוגגנה" - מלשון המגה והמסה