מצודות על תהלים סה ו

<< מצודות על תהלים • פרק סה >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"מבטח" - הלא אתה המבטח של כל היושבים בקצות הארץ ועל הימים הרחוקים כי כולם יבטחו בך

"נוראות בצדק" - בצדקתך תעננו בדבר הנוראות והנפלאות אשר תעשה עמנו