מצודות על תהלים סה יג

<< מצודות על תהלים • פרק סה
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"וגיל וגו'" - הגבעות תהיינה חגורות בגיל ר"ל רב תבואה יגדל בהן

"נאות מדבר" - המקומות היבשות כמדבר יזלו גם המה דשן להצמיח הרבה תבואה

מצודת ציון

"נאות" - ענין מדור