מצודות על תהלים מד כ

<< מצודות על תהלים • פרק מד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"כי דכיתנו" - עם כי דכית אותנו במקום תנים והוא משל על העכו"ם

מצודת ציון

"תנים" - נחשים

"בצלמות" - ענין חושך