מצודות על תהלים מד יט

<< מצודות על תהלים • פרק מד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ותט" - מלת לא משמשת בשתים כאלו אמר ולא תט ר"ל לא נטה רגלינו מן ארחך

מצודת ציון

"נסוג אחור" - ענין חזרה לאחור

"אשורנו" - רגלינו

"מני" - מן היו"ד נוספת