מצודות על תהלים מד יד

<< מצודות על תהלים • פרק מד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"לשכנינו" - בעבור כי הם יודעים ביותר מהצרות הבאות עלינו ולזה יחרפו אותנו

מצודת ציון

"וקלס" - ענין לעג כמו וקלסה לכל הארצות (יחזקאל כב)