מצודות על תהלים מד ח

מצודות על תהלים • פרק מד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"כי הושעתנו" - לא בכח ידינו אלא ממך באה הישועה

מצודת ציון

"הבישות" - מלשון בושה