מצודות על תהלים מד ו

<< מצודות על תהלים • פרק מד
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"בשמך וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"בך" - בעזרתך

מצודת ציון

"ננגח" - מלשון נגיחה

"נבוס" - ענין רמיסה ודריכה כמו כפגר מובס (ישעיהו י"ד)