מצודות על תהלים מד יב

<< מצודות על תהלים • פרק מד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"כצאן מאכל" - כצאן הנתונים למאכל

מצודת ציון

"זריתנו" - פזרתנו כמו וזריתי פרש (מלאכי ב)