מצודות על תהלים מד יז

<< מצודות על תהלים • פרק מד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"מפני אויב" - אשר יחרפני ומפני רדיפות העכו"ם אשר ירדפוני

מצודת ציון

"ומגדף" - ענין בזיון

"ומתנקם" - ר"ל מרבה להרע ומראה בעצמו כנוקם ומשלם גמול