מצודות על שמואל ב יד ל


מצודת דוד

"ראו" - הסתכלו לדעת חלקת יואב אשר היא אל ידי סמוכה למקום חלקתי

מצודת ציון

"חלקת" - אחוזת שדה כמו (בראשית לג יט)ויקן את חלקת השדה

"אל ידי" - אל מקומי

"והציתוה" - מלשון הצתה והבערה