מצודות על שמואל ב יד ד

<< מצודות על שמואל ב • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • ל • לב • 


מצודת דוד

"ותאמר האשה" - בבואה לפני המלך אמרה בתחילה מה שראוי לומר להבאים לפני המלך כמו יחי המלך וכדומה ואחרי זה נפלה על אפיה