מצודות על שמואל ב יד ח

<< מצודות על שמואל ב • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • ל • לב • 


מצודת דוד

"אצוה עליך" - אצוה את מי מאנשי לדרוש ולחקור בדבר אם האמת אתך