מצודות על שמואל ב יד יג

<< | מצודות על שמואל בפרק י"ד • פסוק י"ג | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • ל • לב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ומדבר המלך" - רצה לומר עוד אתמה מה שדבר המלך הדבר הזה שלא יפול משערת וגו' אשר הוא כאשם וכשגגה היוצאת על בלתי משיב המלך את אבשלום אשר נדח בארץ נכריה כי הלא הוא דומה בדומה כי גם לאבשלום לא התרו ועוד דברים כאלה שאין לו משפט מות (ועל כי חששה פן יחזור המלך מדבריו ולומר כי באמת שגגה היא לזה הקדימה אמריה ותאמר למה חשבת כזאת וגו' לומר שהדין דין אמת ועם אבשלום נעשה השגגה ולחלוק כבוד למלכות תלתה השגגה בהאמירה ולא בהמעשה)

"ולמה חשבתה" - רצה לומר איך עלתה על דעתך להאמין דברי לחשוב על בני המשפחה עם ה' להתאכזר על בני להרגו מבלי עדים והתראה והיה לך להשכיל אמיתת הענין שלמשל נאמר ובנועם אמריה הפליגה ברוב מעשה הריגת הרוצח מבלי עדים והתראה 

מצודת ציון

"כאשם" - ענין שגגה