מצודות על שמואל ב יד ו

<< מצודות על שמואל ב • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • ל • לב • 


מצודת דוד

"ואין מציל" - לא היה ביניהם איש נכרי להציל המוכה מיד מכהו

מצודת ציון

"וינצו" - ענין מריבה כמו (שמות ב יג)שני אנשים עברים נצים