מצודות על שמואל ב יד ז

<< מצודות על שמואל ב • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • ל • לב • 


מצודת דוד

"וכבו את גחלתי" - ובזה יכבו מעט האורה הנשארה לי כי אישי מת ואחיו איננו והוא לבדו נשאר ואם גם אותו ימיתו לא ישאר מאומה

"לבלתי שים" - רצה לומר כוונת המשפחה היא לבל יושם לאישי שארית לשהם ירשו נחלת אישי

"בנפש" - בעבור שהרג נפש אחיו ועם שלא היה בעדים והתראה

"גם את היורש" - רצה לומר כמו שהשמיד הוא את אחיו מורישו כן נשמיד גם אותו שהוא היורש את אחיו