מצודות על שמואל ב יד יח

<< מצודות על שמואל ב • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כה • כו • ל • לב • 


מצודת דוד

"אל נא תכחדי" - אל תעלימי ממני אמיתת הדבר אשר אשאל אותך

מצודת ציון

"תכחדי" - ענין העלמה כמו (תהלים סט ו)ואשמותי ממך לא נכחדו