מצודות על מלכים א ו כט

מצודות על מלכים א • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


מצודת דוד

"מלפנים ולחיצון" - לבית קודש הקדשים ולהיכל

"קירות הבית" - הם הצלעות שבפנים

"מסב קלע" - מסובב בציורים וחוזר ומפרש מה היו הציורים ואמר שהיו פתוחי ציורי כרובים וגו'

מצודת ציון

"פתוחי" - ענין חקיקה כמו (שמות כח יא)פתוחי חותם

"ותמרות" - ציורי אילני תמר