מצודות על מלכים א ו לד

<< מצודות על מלכים א • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


מצודת דוד

"ושני קלעים" - רצה לומר וכן שני עברי הדלת השנית היה מצויר מעשה גלילים או רצה לומר ושני ציורים היו להדלת השנית מזה ומזה והיו מעשה גלילים והכוונה יהיה לאחדים עם הפירוש הראשון

"שני צלעים הדלת האחת" - שני עברי הדלת האחת מזה ומזה היה מצוייר מעשה גלילים רצה לומר אופנים

"ושתי דלתות" - של ההיכל היו מעצי ברושים והיו בתמונת דלתות בית קודש הקדשים האחת קבועה בהמזוזה מזה והאחת מזה ובכל אחת כחצי רוחב חלל הפתח

מצודת ציון

"צלעים" - ענין צד ועבר כמו (שמות כו כ)ולצלע המשכן

"גלילים" - מלשון גלגל ואופן כמו (אסתר א ו)על גלילי כסף

"קלעים" - ציורים או הוא כמו צלעים בחלוף הקו"ף בצד"י וכן להיפך (תהלים סח יז)למה תרצדון ורוצה לומר תרקדון