מצודות על מלכים א ו י

<< מצודות על מלכים א • פרק ו
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


מצודת דוד

"ויאחז את הבית" - היציעים ההם אחז עם הבית בעצי ארזים והם קורות התקרות אשר הונחו על המגרעות

"קומתו" - קומת של כל אחד ואחד

"על כל הבית" - נשען אליה בכל שלש הרוחות

מצודת ציון

"על כל הבית" - סמוך ונשען לכל הבית

"את הבית" - עם הבית