מצודות על מלכים א ו ט

<< מצודות על מלכים א • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


מצודת דוד

"את הבית" - את קירות ההיכל

"ויספון" - כסה את הבית בתקרה חקוקה ומצוירת גבים לנוי ולפאר וממעל לה עשה עוד תקרה מארזים סדורות להיות מחוזק לדריסת רגלי העולים לראות בדקי הבית

מצודת ציון

"ויכלהו" - השלימו

"ויספון" - ענין כסוי התקרה וכן (חגי א ד)לשבת בבתיכם ספונים

"גבים" - כענין גומות ובורות כמו (מלכים ב ג טז)עשה הנחל הזה גבים גבים

"ושדרות" - כמו וסדרות בסמ"ך