מצודות על מלכים א ו לג

<< מצודות על מלכים א • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


מצודת דוד

"מאת רבעית" - מרביעית וכן (ירמיהוו ב לז) מאת זה תצאי שהוא כמו מזה ורצה לומר שעשה המזוזות האלה מרובעות בני ארבעה צלעות לא כמזוזות של בית קודש הקדשים