מצודות על מלכים א ו ו

<< | מצודות על מלכים אפרק ו' • פסוק ו' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"לבלתי אחז" - רצה לומר לבל עשות כדרך הבנאים הבונים בנין נמוך נשען לגבוה ממנו אשר דרכם לעשות חורים ונקבים בבנין הגבוה להכניס ולאחוז בו קורות תקרת בנין הנמוך

"היציע התחתונה" - היציעים ההם אשר היו סביב בשלשת הרוחות היו משולשים תחתיים ושניים ושלישיים תקרות התחתיים היו רצפות השניים ותקרות השניים היו רצפות השלישיים וכאשר בנו בנין כותלי הבית פחתו אמה מעובי הכותל בכלות חמש אמות מהארץ ועל כניסת האמה ההיא הניחו קורות תקרת התחתיים שהם רצפת השניים אם כן נתרחבו השניים אמה אחת של כניסת הכותל וכמו כן פחתו אמה בכלות עשר אמות ועל כניסת האמה ההיא הניחו קורות תקרת השניים שהם רצפת השלישיים אם כן נתרחבו השלישיים עוד אמה על השניים וכן פחתו אמה בכלות חמשה עשר אמות להניח על כניסת האמה קורות תקרת השלישיים וזה שנאמר כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה ורצה לומר לכותלי הבית מצד החוץ היה מגרע מן העובי מול כלות גבהי כל שורה משורות היציעים בכדי להניח קורות תקרת היציעים על כניסת האמה האמור 

מצודת ציון

"והתיכונה" - האמצעית

"מגרעות" - מלשון גרעון