מצודות על מלכים א ו טז

<< מצודות על מלכים א • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


מצודת דוד

"ויבן לו מבית לדביר" - עכשיו בא לומר מה שהיה משמש אותו החלל ואמר שמבית לדביר רצה לומר מבפנים להמחיצה בנה להיות קודש הקדשים

"ויבן את עשרים אמה" - רצה לומר חלל העשרים אמה שהיה בסוף הבית למערבה בנה גם אותה בצלעות ארזים מהקרקע עד קירות הסיפון כמו ההיכל

מצודת ציון

"מירכתי" - בסוף

"לדביר" - היא המחיצה המפסקת בין ההיכל לבין קדש הקדשים