מצודות על מלכים א ו כא

<< מצודות על מלכים א • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


מצודת דוד

"ויצף שלמה וגו'" - בא לומר שזהב צפוי ההיכל הנעשה בפנים היה זהב סגור כמו של בית קודש הקדשים

"ויעבר" - עשה בריחים משלשלאות זהב לפני המחיצה

"ויצפהו" - על המחיצה יאמר

מצודת ציון

"ויעבר" - הוא התרגום של בריחים

"ברתוקות" - בשלשלאות כמו (ישעיהו מ יט)ורתוקות כסף